Управління

Візуальна психодіагностика: пізнання людей за їхньою зовнішністю та поведінкою

Візуальна психодіагностика: пізнання людей за їхньою зовнішністю та поведінкою

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 674
 • Формат: 170 х 240 мм

Це видання — своєрідна енциклопедія з візуальної психодіагностики. Пропонуються практичні рекомендації, різноманітні тест-ігри та конкретні психологічні методики. Розглянуто предмет, завдання, зміст, структуру й основні методи візуальної психодіагностики як науково-практичного напрямку. Положення різнноманітних стародавніх вчень про людину представлені з урахуванням сучасних наукових даних.

20570
480 грн.
Менеджмент персоналу

Менеджмент персоналу

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 484
 • Формат: 170 х 240 мм

Розглянуто основна мета, завдання, принципи, форми і методи кадрового менеджменту як системи управління людськими ресурсами в умовах виробничої діяльності. Висвітлено нові напрямки організації управління персоналом на виробництві. Представлений зарубіжний досвід кадрового менеджменту. Розкрито основні концепції і методи світового кадрового менеджменту, а також система управління персоналом вітчизняних підприємств. Представлені соціологічні та психологічні методики вивчення ефективності кадрової роботи на виробництві.

Для менеджерів і бізнесменів, студентів і викладачів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також інших фахівців менеджменту.

1610
494 грн.
Психологія менеджмента

Психологія менеджмента

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 604
 • Формат: 170 х 240 мм

Розглянуто основні поняття, що використовуються в психологічній науці. Розкрито основна мета, завдання, предмет і зміст психології кадрового менеджменту як нового науково-практичного напрямку. Широко представлені методи соціально-психологічного забезпечення системи управління людьми в умовах професійної діяльності. Описано близько 70 популярних методик і текстів, що застосовуються з метою самооцінки, підбору, розстановки та раціонального використання кадрів.

Для студентів вузів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, менеджерів, бізнесменів, викладачів, а також фахівців, які цікавляться проблемами психології та управління людськими ресурсами.

2853
495 грн.
Соціальна теорія і кадрова політика

Соціальна теорія і кадрова політика

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 582
 • Формат: 170 х 240 мм

У монографії зроблена спроба комплексного висвітлення проблем управління людськими ресурсами в руслі соціальних наук і культурно-історичного підходу. Розглянуто різні концепції функціонування та розвитку суспільства, основні соціальні закони і закономірності соціального управління, а також предмет, зміст, принципи і методи кадрової політики. На цій основі запропонована комплексна система менеджменту людських ресурсів в сучасних умовах.

Для фахівців, викладачів і студентів, що займаються проблемами соціального управління.

1208
498 грн.
Управління суспільством

Управління суспільством

 • Мова українська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 406
 • Формат: 145 х 200 мм

У пропонованому виданні-трилогії на основі аналізу загальносвітових та вітчизняних тенденцій суспільно-історичного поступу робиться спроба  побудувати оригінальну концепцію  управління соціальним розвитком у сучасних умовах. Подано основні  положення сучасної політичної науки, наведені найважливіші соціальні закони розвитку суспільства та управління.

Для широкого загалу читачів.

847
210 грн.