Георгій Щокін (1954) – відомий український вчений, організатор освіти та науки. Розробник теорій та нових науково-практичних напрямків. Має вчені ступені та звання в галузях психології, соціології, освіти, управління, теології. Автор понад 500 праць, які видавалися 12 мовами світу. Удостоєний багатьох нагород та премій за особистий внесок в розвиток культури, освіти й науки.

Георгій Щокін
Візуальна психодіагностика: пізнання людей за їхньою зовнішністю та поведінкою

Візуальна психодіагностика: пізнання людей за їхньою зовнішністю та поведінкою

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 674
 • Формат: 170 х 240 мм

Це видання — своєрідна енциклопедія з візуальної психодіагностики. Пропонуються практичні рекомендації, різноманітні тест-ігри та конкретні психологічні методики. Розглянуто предмет, завдання, зміст, структуру й основні методи візуальної психодіагностики як науково-практичного напрямку. Положення різнноманітних стародавніх вчень про людину представлені з урахуванням сучасних наукових даних.

20568
480 грн.
Чоловіче та жіноче: таємниці статі

Чоловіче та жіноче: таємниці статі

 • Мова російська
 • Рік видання: 2013
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 510
 • Формат: 170 х 240 мм

У цій цікавій та захоплюючій книзі відомого автора любов, еротика та секс розглядаються як нерозривна єдність, що пронизує всі рівні світобудови. Чоловіче та жіноче, які являють собою універсальний принцип світоустрою, показані в історико-філософському, соціально-психологічному та анатомо-фізіологічному аспектах, що комплексно висвітлює проблеми статі, а також взаємовідносин чоловіка й жінки. Для широкого кола читачів.

5040
350 грн.
Менеджмент персоналу

Менеджмент персоналу

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 484
 • Формат: 170 х 240 мм

Розглянуто основна мета, завдання, принципи, форми і методи кадрового менеджменту як системи управління людськими ресурсами в умовах виробничої діяльності. Висвітлено нові напрямки організації управління персоналом на виробництві. Представлений зарубіжний досвід кадрового менеджменту. Розкрито основні концепції і методи світового кадрового менеджменту, а також система управління персоналом вітчизняних підприємств. Представлені соціологічні та психологічні методики вивчення ефективності кадрової роботи на виробництві.

Для менеджерів і бізнесменів, студентів і викладачів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також інших фахівців менеджменту.

1608
494 грн.
Психологія менеджмента

Психологія менеджмента

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 604
 • Формат: 170 х 240 мм

Розглянуто основні поняття, що використовуються в психологічній науці. Розкрито основна мета, завдання, предмет і зміст психології кадрового менеджменту як нового науково-практичного напрямку. Широко представлені методи соціально-психологічного забезпечення системи управління людьми в умовах професійної діяльності. Описано близько 70 популярних методик і текстів, що застосовуються з метою самооцінки, підбору, розстановки та раціонального використання кадрів.

Для студентів вузів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, менеджерів, бізнесменів, викладачів, а також фахівців, які цікавляться проблемами психології та управління людськими ресурсами.

2852
495 грн.
Соціальна теорія і кадрова політика

Соціальна теорія і кадрова політика

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 582
 • Формат: 170 х 240 мм

У монографії зроблена спроба комплексного висвітлення проблем управління людськими ресурсами в руслі соціальних наук і культурно-історичного підходу. Розглянуто різні концепції функціонування та розвитку суспільства, основні соціальні закони і закономірності соціального управління, а також предмет, зміст, принципи і методи кадрової політики. На цій основі запропонована комплексна система менеджменту людських ресурсів в сучасних умовах.

Для фахівців, викладачів і студентів, що займаються проблемами соціального управління.

1207
498 грн.
Управління суспільством

Управління суспільством

 • Мова українська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 406
 • Формат: 145 х 200 мм

У пропонованому виданні-трилогії на основі аналізу загальносвітових та вітчизняних тенденцій суспільно-історичного поступу робиться спроба  побудувати оригінальну концепцію  управління соціальним розвитком у сучасних умовах. Подано основні  положення сучасної політичної науки, наведені найважливіші соціальні закони розвитку суспільства та управління.

Для широкого загалу читачів.

845
210 грн.
Слов'янство: його місце і роль в Європейській історії

Слов'янство: його місце і роль в Європейській історії

 • Мова українська, російська, польська, чеська, словацька, болгарська, сербська
 • Рік видання: 2007
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 336
 • Формат: 145 х 200 мм

Розглядаються антропологічні та етнолінгвістичні особливості формування слов'янського суперстносу, історія зародження слов'янства та становлення слов'янських держав, їх вірувань та культури. Зроблено висновок про майбутню домінуючу роль слов'янства в розвитку світового співтовариства. Для широкого загалу.

2018
180 грн.
Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій

 • Мова українська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 2220
 • Формат: 205 х 260 мм

Енциклопедичний компендіум з релігієзнавчих, етнолінгвістичних і культурно-історичних аспектів розвитку людства.

Для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами релігієзнавства, культурології та історії цивілізацій.

1401
1 960 грн.
Початок Всесвіту. Землі. Людства: сучасні та стародавні знання

Початок Всесвіту. Землі. Людства: сучасні та стародавні знання

 • Мова російська
 • Рік видання: 2019
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 628
 • Формат: 170 х 240 мм

У цьому виданні автор на основі стародавніх і новітніх знань розкриває велику кількість маловідомих даних про становлення Всесвіту, історії Землі та раннього людства. Книга базується на джерелах, опублікованих у різний час. Вона буде цікава всім, хто захоплюється питаннями світобудови і місцем в ньому людини, а також любителям природознавства, історії, міфології та релігієзнавства.

1167
475 грн.
Давні цивілізації: історія і релігія

Давні цивілізації: історія і релігія

 • Мова російська
 • Рік видання: 2020
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 674
 • Формат: 70 х 100 мм

У фундаментальному історико-релігієзнавчому дослідженні розглянуто основні характеристики цивілізації Давнього світу, а також особливості світогляду їх творців.

Книга за своїм змістом і викладом є багато в чому унікальною і призначена для широкого кола читачів.

1077
485 грн.
Арійські цивілізації: Стародавня Індія і її релігії

Арійські цивілізації: Стародавня Індія і її релігії

 • Мова російська
 • Рік видання: 2021
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 712
 • Формат: 70×100 мм

На основі великого наукового і міфологічного матеріалу показано походження і розвиток древніх аріїв, становлення їх цивілізаційних основ, а також особливості індо-арійських вірувань. Розглянуто зміст і історію виникнення ведизму, брахманізму, індуїзму та пов'язаних з ними джайнізму і буддизму, а також розвиток давньоіндійської цивілізації.

Книга буде цікава всім, хто замислюється над історією древніх релігій і цивілізацій, над їхнім впливом на сьогодення і майбутнє людства.

825
530 грн.
Арійські цивілізації: Стародавній Іран і його відлуння

Арійські цивілізації: Стародавній Іран і його відлуння

 • Мова російська
 • Рік видання: 2021
 • Політурка: тверда
 • Сторінок: 724
 • Формат: 170 х 240 мм

У фундаментальній праці відомого автора розкриті доісторія Ірану і його релігійних уявлень, становлення і особливості розвитку древнеіранськой цивілізації, виникнення і поширення зороастризму, мітраїзму і маніхейства, а також роль сатурнизма в соціальних потрясінь Європи і світу.

Книга заснована на величезному історико-релігієзнавчому матеріалі, але написана доступно і цікаво для широкого кола читачів.

202
538 грн.